Senaspis dibapha

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, marmurkowo plamkowane, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą na krótkim odcinku. Twarz czerwonobrązowa lub brązowa. Scutum i scutellum czarne, pozbawione żółtego owłosienia. Przy szwie tułowiowym para lśniących, aksamitnie czarnych, poprzecznych smug – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok niemal nagi, zwykle intensywnie czarny. Uda niezgrubiałe, rdzawobrązowe, tylko sporadycznie ciemnobrązowe. Skrzydła ciemnobrązowo przyciemnione na niemal całej powierzchni; żyłka R4+5 bardzo silnie, łukowato wygięta. Łuska skrzydłowa kontrastowo jasna, bladożółta.

Kamerun – rezerwat Dja 23.05.2021 ♂ Fot. stefaneakame

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropikalne regiony Afryki. Pospolity
  2. Biotop. Zasiedla głównie obrzeża rzek i strumieni i inne podmokłe tereny oraz ukwiecona polany, na których poszukuje nektaru
  3. Wymiary. Długość ciała 13.5-18.2 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kamerun. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar – bardzo chętnie odwiedza kwiaty, podobnie jak inne gatunki z rodzaju zalicza się do efektywnych zapylaczy. Larwy saprofagiczne, filtrują zawiesinę organiczną obecną w wodzie
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się w zależności od gatunku jasnym owłosieniem tułowia, ciemnymi łuskami skrzydłowymi, czy też słabiej przyciemnionymi skrzydłami –  a przede wszystkim brakiem lśniących, nagich, poprzecznych smug tułowiowych oraz zgrubiałymi udami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

avidal

Leave a Reply