Salyavata macmahanae

Reduviidae – Zajadkowate
Ciało masywne, owalne. Poprzeczna bruzda na głowie niemal prosta – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przedplecze czarne z czerwonymi plamkami; na każdym z jego boków para długich i ostrych wyrostków – cecha diagnostyczna rodzaju (pojedyncze wyrostki występują u kilku innych rodzajów). Nieco krótsze kolce znajdują się również na bokach odwłoka – są one ubarwione podobnie jak nogi i czułki – czarno-żółto-czarne. Wierzchołki ud zawsze czarne. Drugi człon czułków zwany nóżką (pedicellum) jest czarny w części nasadowej.

Kostaryka 23.06.2008 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 14.5-16 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne – łowią głównie termity Nasutitermes corniger; w kopcach tego gatunku rozwijają się larwy wszystkich stadiów
  7. Podobne. U Salyavata webbi poprzeczna bruzda na głowie jest łukowato wygięta. Inne gatunki z rodzaju można odróżnić po żółtej nasadzie pedicellum, jasnych wierzchołkach ud lub ubarwieniu kolców na bokach ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply