Episyron arrogans – Opylec żółtoplamy

Pompilidae – Nastecznikowate
Ubarwienie w większości czarne. Wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie oczu wąsko, jasno podkreślone. Scutum z łukowatą, jasna linią barkową. Odwłok z żółtawymi plamkami na bokach tergitów 2 i 3 oraz z parą żółtawych plam na tergicie 5. Wierzchołek odwłoka z żółtawą plamą lub bez niej. Na tylnej goleni u obu płci zwykle widoczna żółtawa plamka nasadowa – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Chiny – Wuling Mountain 08.07.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 08.07.2020 ♀ Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Gatunek euroazjatycki, spotykany od Półwyspu Pirenejskiego po Daleki Wschód
  2. Biotop. Gatunek wybitnie termofilny. Zasiedla murawy kserotermiczne i inne ciepłe tereny otwarte. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-14 mm, samca 7-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce jak dotąd nie odnaleziony (stan na 2022 rok) – najbliższe stanowiska odnotowano na Słowacji, na Białorusi i na Ukrainie
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Dla larw samice łowią pająki z rodziny Araneidae, być może także z innych rodzin
  7. Podobne. W Polsce można go pomylić z Episyron gallicum (brak jasnych plam na tergicie 2, plamy na pozostałych tergitach białe), a przede wszystkim z melanistyczną formą Episyron rufipes (brak żółtej plamki nasadowej na tylnej goleni, plamy na odwłoku raczej białe niż żółte)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

avidal

Leave a Reply