Eremnophila aureonotata – Zwiotka srebrzystoplama

Sphecidae – Nękowate
Ciało niemal całkowicie czarne  z niebieskim połyskiem lub bez niego. Twarz jasno owłosiona, obficiej u samca. Na pleurytach (boczne płytki tułowia) dwie srebrzyste plamy – wbrew nazwie gatunkowej sugerującej plamy złociste. Odwłok bardzo silnie stylikowany. Skrzydła przyciemnione.

Virginia – Woodbridge 19.07.2021 ♂ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 29.08.2020 In copula Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Południowowschodnie krańca Kanady, wschodnie stany USA, oraz Ameryka Środkowa. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, kwietne łąki i murawy, polany. Gniazduje w piaszczystej ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 20-22 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do października
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar; regularnie i chętnie odwiedza kwiaty. Dla larw samice łowią i paraliżują gąsienice motyli z różnych rodzin – wybierają na ogół ofiary co najmniej dorównujące im rozmiarom
  7. Podobne. Dzięki srebrzystym plamom na pleurytach i uderzająco smukłemu odwłokowi nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 28.08.2021 ♀ transportuje zdobycz do norki drogą lądową Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply