Junonia coenia

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona przednich skrzydeł z dwiema parami czarnych oczek z błękitną źrenicą – większe z nich zwykle obwiedzione jest żółtym lub białym polem, które w formie nieregularnej smugi dochodzi aż do przedniej krawędzi skrzydła. Przy przedniej krawędzi skrzydła wyraźnie zaznaczone dwa ogniście pomarańczowe paski w czarnej obwódce. Na wierzchu tylnego skrzydła również dwie pary oczek z purpurowofioletowym wypełnieniem; zewnętrzna krawędź tylnego skrzydła podkreślona pomarańczowym paskiem. Spód skrzydeł u formy letniej (lub z pory deszczowej) jest relatywnie jasny, żółtawobrązowy – u formy jesiennej (lub z pory suchej) spód skrzydeł jest ciemniejszy, czerwonobrązowy.

Virginia – Lorton 17.10.2018 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 19.10.2018 Fot. Judy Gallagher

Maryland – Federalsburg 06.09.2016 Forma z pory deszczowej Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 11.10.2020 Forma barwna o nazwie rosa z pory suchej Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje niemal całe Stany Zjednoczone poza północnozachodnimi stanami, Meksyk i Kubę oraz południowe krańce Kanady, gdzie docierają osobniki migrujące z południa kontynentu – migracje odbywają się od czerwca do października i bywają masowe
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, przydroża, ogrody, parki, pastwiska… Nie unika dużych miast. Preferuje tereny otwarte
  3. Wymiary. Rs 45-70 mm
  4. Okres lotu. Zależna od lokalizacji – apogeum pojawu od sierpnia do października, ale np. na Florydzie imagines aktywne cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pobierane z wilgotnej ziemi. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych roślinach zielnych – w tym na babkach, rozchodnikach i niektórych zarazowatych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Junonia neildi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 12.09.2018 Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply