Zygaena transalpina

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła czarne z mniej lub bardziej intensywnym granatowym połyskiem lub bez niego. Na przednim skrzydle 3 pary czerwonych plam, przy czym plamy nasadowe są na ogół zauważalnie większe od pozostałych. Sporadycznie spotyka się osobniki o żółtych plamach i żółtych tylnych skrzydłach (alpejski podgatunek tilaventa). Okazjonalnie spotyka się osobniki z 5-oma , a nie 6-oma plamami. Tylne skrzydła intensywnie czerwone z relatywnie szerokim, czarnym obrzeżeniem. Wyróżnia się około 30 podgatunków.

Włochy 07.08.2008 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Środkowa, południowa i zachodnia Europa – gatunek o zasięgu wyspowym
  2. Biotop. Suche zbocza i murawy, wyłącznie o wapiennym podłożu; preferuje tereny górskie i podgórskie
  3. Wymiary. Rs 31-38 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bobowatych – wymienia się traganki, koniklece, cieciorki, sparcety i komonice
  7. Podobne. Inne kraśniki z 6-oma plamkami na przednich skrzydłach – w tym Zygaena filipendulae (nasadowa para plam nie jest wyraźnie większa od pozostałych, czarne obrzeżenie tylnych skrzydeł jest węższe)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Z.transalpina na Lepiforum

avidal