Paranocarodes chopardi

Pamphagidae
Duży, mocno zbudowany ale mało znany szarańczak o zupełnie zredukowanych skrzydłach i barwie od szarej po ceglastą, prawdopodobnie w zależności od barwy podłoża. Płytki pleuralne tułowia zaostrzone na szczycie i wyniesione w tylnej części, podobnie jak pierwsze dwa pleuryty odwłoka. Czułki cienkie i krótkie. Czoło wgłębione po bokach z kantem w kształcie litery Y o rozszerzonych ramionach. Samce strydulują pocierając tylnymi nogami o odwłok.

Grecja – Góry Pindos – sierpień 2014 ♀ Fot. Marek W. Kozłowski

Grecja Fot. Marek W. Kozłowski

Podrażniona ♀ wydziela znaczną ilość hemolimfy na odwłok

  1. Zasięg. Notowany we wschodniej Bułgarii (Rhodopes) i w północno-wschodniej Grecji, oraz w zachodniej Turcji. Ostatnio znaleziony w Macedonii Północnej. Rzadki i lokalny
  2. Siedlisko. Występuje na porośniętych dębami wzgórzach na wysokościach od 200 do 900 m. npm. Spotykany w siedliskach otwartych i umiarkowanie skalistych, w których dominują ciepłolubne lasy i polany dęby z trawiastym podszytem i z krzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5  cm
  4. Aktywność. Spotkany głównie w sierpniu
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gatunek o nieznanej diecie, podawany jako omniworyczny
  7. Podobne. Charakterystyczny. W Europie występuje jeszcze inny gatunek tego rodzaju Paranocarodes fieberi – jest on mniejszy, o bardziej pstrym ubawieniu i o zasięgu ograniczonym do wyspa Samos i Lesbos
  8. Uwagi Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply