Dufouriellus ater – Uriel wciornastkowiec

Anthocoridae – Dziubałkowate
Ciało płaskie, w znacznej mierze lśniące, czarne lub ciemnobrązowe; golenie, stopy i czułki oraz kłujka są żółte. Przedplecze z podłużnym wgłębieniem środkowym; przy katach przedplecza długie, lecz pojedyncze włoski (łącznie jest ich 6). Pokrywy skrzydłowe skrócone, nie zakrywają tylnej części odwłoka. Zakrywka (membrana) relatywnie duża, zwykle dwubarwna – mlecznobiała w części nasadowej i wyraźnie przyciemniona w części apikalnej.

Turcja 19.08.2018 Fot. Barış Çerçi

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Najchętniej zasiedla miejsca pod powalonymi drzewami i gałęziami; chętnie przy brzegach rzek. Znajdowany również w magazynach i silosach; wraz z produktami w nich przechowywanymi rozprzestrzenił się na bodaj wszystkie kontynenty poza Antarktydą, stając się gatunkiem semisynantropijnym. Reaguje na pułapki świetlne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-2.4 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a w budynkach gospodarczych cały rok
  5. Lokalizacja. Turcja, Polska – małopolskie
  6. Pokarm. Wszystkie stadia rozwojowe owadów i innych drobnych bezkręgowców – w tym wciornastki i gatunki uznawane za szkodniki magazynowe
  7. Podobne. Przy uważnej analizie cech diagnostycznych nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barış Çerçi Maks Syratt
  9. Rozmieszczenie
Dufouriellus

Kraków 01.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply