Canthophorus impressus/dubius

Cydnidae – Ziemikowate
Ciało owalne, czarne z metalicznym fioletowoniebieskim połyskiem, gęsto punktowane. Przedplecze i pokrywy na całej długości jasno obrzeżone. Na corium (przykrywce) brak jasnych plamek. Connexivum dwubarwne, naprzemiennie czarne i białe. Dwa gatunki bardzo trudne do rozróżnienia, zwłaszcza na fotografiach terenowych – jedną z cech diagnostycznych jest min. wgłębienie na przedpleczu, nieco płytsze u C.dubius; cecha trudna do jednoznacznej oceny.

C.impressus

Rezerwat Przęślin 11.06.2018

C impressus

Rezerwat Przęślin 11.06.2018

Canthophorus

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

Canthophorus species

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

  1. Liczebność. Oba gatunki rzadko obserwowane, nieliczne
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne i nasłonecznione tereny o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. C.impressus 5-8 mm. C.dubius 6-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Ponidzie. W okolicach Łodzi bardzo rzadkie, lub nawet nieobecne
  6. Pokarm. Wysysają soki roślinne z soczystych części rozmaitych roślin zielnych oraz z ich nasion; często znajdowane na leńcach, żmijowcach i szałwiach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny o podobnym kształcie i ubarwieniu ciała różnią się min. brakiem jasnego obrzeżenia pokryw, czy tez ubarwieniem connexivum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C. impressus – rozmieszczenie
  10. C. dubius – rozmieszczenie

Polana Polichno 27.05.2020

Canthophorus.

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019


avidal

Leave a Reply