Flatidae

W obrębie rodziny wyróżnia się 2 podrodziny – Flatinae o ciele bocznie spłaszczonym i niespłaszczone bocznie Flatoidinae. Ubarwienie ciała o szerokiej zmienności gatunkowej barw  – zielone, srebrzyste bądź czerwone, lecz zwykle poszczególne gatunki ubarwione jednolicie. Rodzina charajteryzuje się krókimi czułkami, zwłaszcza ich pierwszym członem; człon 2 jest apikalnie zgrubiały. Nimfy bardzo delikatne, z woskowatymi, często silnie rozgałęzionymi wyrostkami nadającymi im specyficzny i niesamowity wygląd.
W Polsce 1 gatunek odkryty w 2021 roku dzięki zaangażowaniu Teodora Smulskiego.

 Metcalfa pruinosa

Leave a Reply