Issus coleoptratus – Owoszcza brązowa

Issidae – Owoszczowate
Ubarwienie ciała szaroczarne, czasem z oliwkowym odcieniem. Twarz jasna , tylko między oczami brązowoczarna. Na skrzydłach z licznymi, wyraźnymi , stosunkowo prostymi i słabo rozgałęzionymi żyłkami jedna, lub więcej par czarnych plam. Skrzydła odmiennie użyłkowane w zależności od płci. Zwarta budowa ciała. Nielotna.

Issus

Wiedeń 25.06.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Issus.

Wiedeń 25.06.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

I.coleoptratus

Wiedeń 16.06.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita – jednak lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, bywa liczna
  2. Biotop. Lasy liściaste, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik. Imagines dożywają do kilku tygodni, forma larwalna rozwija się do kilku lat
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Soki z łyka , pędów i liści rozmaitych drzew i krzewów liściastych. Nimfy żerują na korzeniach, z których wysysają soki
  7. Podobne. Rzadsza Issus muscaeformis, z którą była wielokrotnie mylona. Różnice tkwią min. w użyłkowaniu (żyłki mniej rozgałęzione i wygięte), które u I.muscaeformis jest identyczne u obu płci. W terenie najłatwiej rozróżnić te gatunki w oparciu o ubarwienie twarzy, wyraźnie ciemniejszej u I.muscaeformis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
I coleoptratus

Wiedeń 13.05.2017 Nimfa Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

Leave a Reply