Arocatus melanocephalus – Pomyk wiązowiec

Lygaeidae – Zwińcowate
Ubarwienie ciała zmienne. Głowa i scutellum czarne. Przedplecze ciemnoczerwone z czarną przepaską przypominającą literę „M”. Pokrywy dwubarwne; tylna część pokryw (exocorium) czarna – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok czerwony, pomarańczowy, lub żółtobrązowy. Connexivum zwykle dwubarwne, czerwonoczarne. Czułki czarne, zwykle z zaczerwienionymi członami 3 i 4.

Chociszewo 06.07.2019 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 06.07.2019 Fot. Lucyna Bugiera

Ar.melanocephalus

Kraków 18.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Lokalny, zwykle rzadko obserwowany; najłatwiej natknąć się na niego jesienią, kiedy odwiedza budynki mieszkalne w trakcie poszukiwania zimowej kryjówki
  2. Biotop. Znajdowany najczęściej w szczelinach kory na pniach wiązów na terenach ruderalnych, w tym w parkach i ogrodach; także podczas wygrzewania się na murkach i elewacjach
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubuskie
  6. Pokarm. Wysysa nasiona wiązów, oraz rzadziej topól, platanów, olch i dębów
  7. Podobne. U Arocatus roeselii i Arocatus longiceps exocorium nie jest całkowicie czarne – gatunki te związane są z innymi roślinami żywicielskimi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Maks Syratt
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply