Deraeocoris annulipes – Błyszczek modrzewiak

Miridae – Tasznikowate
Ciało masywne, brunatnoczarne z nieregularnymi rozjaśnieniami na pokrywach. Golenie naprzemiennie czarno i żółtawo prążkowane. Czułki czarne.

D.annulipes

Kraków 01.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Rzadki, liczniejszy na południu kraju
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-7.2 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Larwy w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają szpilki drzew iglastych oraz mszyce żerujące na modrzewiach i sosnach, rzadziej na innych drzewach i krzewach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się min. ubarwieniem nóg, bądź czułków
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Grzegorz Gierlasiński
  10. Rozmieszczenie

Leave a Reply