Orthezia urticae – Zabielica pokrzywnik

Ortheziidae – Zabielicowate
Samice białe, samce srebrzyste. Samica wytwarza z tyłu ciała komory jajowe z białych, woskowych, wydłużonych płytek. Nogi cienkie.Przez całe życie zabielice zachowują zdolność aktywnego ruchu. Samiec posiada zdolność lotu.

O.urticae

Łódzki Ogród Botaniczny ♀ Fot. Włodek Wypych

Lublinek 28.07.2011

Łódź – Lublinek 28.07.2011 ♀

Struga Dobieszkowska 11.07.2011

Struga Dobieszkowska 11.07.2011 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Zarówno otwarte, jak i leśne tereny z pokrzywami; chętniej tereny wilgotne, zacienione
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm. Samice wraz z komorą jajową do 10 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki wysysane z pokrzyw, rzadziej z innych roślin zielnych
  7. Podobne. Rzadka Orthezia insignis różni się ciemniejszym ubarwieniem wierzchu ciała u samic
  8. Uwagi. Jedną z fotografii udostępnił Włodek Wypych
Torfowisko Rąbień 02.05.2010 Samiec

Torfowisko Rąbień 02.05.2010 ♂

Struga Dobieszkowska 08.07.2011

Struga Dobieszkowska 08.07.2011 ♀

Struga Dobieszkowska 08.07.2011 Samica z komorą jajową

Struga Dobieszkowska 08.07.2011 ♀ z komorą jajową

Leave a Reply