Sciocoris homalonotus – Niklik przypłaszczony

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ubarwienie ciała żółtobrązowe lub szarobrązowe. Głowa zaokrąglona, oczy bardzo małe, na krótkich trzonkach (szypułkach), tylko częściowo wystające poza krawędzie boczne głowy. Przedplecze słabo wypukłe, niemal płaskie – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Dobrze widoczne, szerokie connexivum jest charakterystyczne dla całego rodzaju Sciocoris. Strona brzuszna odwłoka cała gęsto punktowana ciemnymi, prawie równomiernie rozmieszczonymi punktami.

Austria 18.04.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Ciepłe tereny trawiaste, zwłaszcza o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na południu i zachodzie
  6. Pokarm. Soki roślinne; żeruje na trawach
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków z rodzaju o wyraźniej wypukłym przedpleczu. Poza tym Sciocoris distinctus, Sciocoris umbrinus i Sciocoris cursitans można odróżnić po ubarwieniu spodu odwłoka, Sciocoris macrocephalus różni się kształtem głowy i długością trzonków ocznych, a Sciocoris microphthalmus można oznaczyć po analizie budowy kapsuły genitalnej samców
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Rozmieszczenie

Austria 18.04.2020 Fot. gernotkunz


Rodzaj Sciocoris - Niklik


Maks Syratt

Leave a Reply