Andrena ovatula – Pszczolinka wierzbowo-lucernowa

Andrenidae – Pszczolinkowate
Ciało ciemne, właściwie czarne, stosunkowo skąpo owłosione. Na tułowiu szarożółte, lub brązowożółte włoski. Przepaski odwłokowe z jasnych włosków na tergitach 2-4 ( u samców 2-5 ) zwykle nieprzerwane poza przepaską na 2-im tergicie.

A.ovatula

Lubin 15.07.2019 Fot. Meadowlark

A ovatula

Lubin 15.07.2019 Fot. Meadowlark

A ovatula

Lubin 01.06.2018 Samica zwabiona do światła Fot. Meadowlark

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Wrzosowiska, murawy kserotermiczne, nasłonecznione zbocza i skarpy, wydmy śródlądowe. Gniazduje w mniejszych, lub większych koloniach
 3. Wymiary. Samica 8-11 mm. Samiec 6-10 mm
 4. Aktywność. Marzec-wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
 5. Lokalizacja. Dolny Śląsk. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru. Odwiedzają kwiaty rozmaitych roślin zielnych ( zwłaszcza bobowate ), jeżyn, wierzb, tarnin, grusz…
 7. Podobne. Przede wszystkim Andrena wilkella, u której przepaska na 3-im tergicie jest niemal zawsze przerwana
 8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Nomada rhenana
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
 10. Uwagi 3. Autorką obserwacji jest Meadowlark
 11. Więcej o gatunku
An.ovatula

Lubin 31.05.2019 Fot. Meadowlark

A.ovatula

Lubin 31.05.2019 Fot. Meadowlark

Dodaj komentarz