Anthophora quadrimaculata – Porobnica ruda

Apidae – Pszczołowate
Twarz samicy niemal całkowicie ciemna, łącznie z nadustkiem. Twarz samca w znacznej mierze żółta – nadustek żółty z parą czarnych plam przy górnej krawędzi. Oczy z drobnym, ciemnym plamkowaniem. Owłosienie ciała obfite, od rudo-żółtego po szarawo-białe. Przepaski na tylnych krawędziach tergitów znacznie wyraźniejsze u samców.

An.quadrimaculata

Lubin 12.06.2019 Fot. Meadowlark

A.quadrimaculata

Lubin 12.06.2019 Fot. Meadowlark

A quadrimaculata

Lubin 12.06.2019 Fot. Meadowlark

 1. Status. Rzadka, choć lokalnie bywa liczna
 2. Siedlisko. Ciepłe, suche tereny otwarte – zwłaszcza murawy kserotermiczne, kamieniołomy, zbocza skalne; także torfowiska i ogrody. Gniazduje zwykle w niewielkich agregacjach, chętnie na pionowych lub ukośnych powierzchniach
 3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
 4. Aktywność. Maj – początek sierpnia
 5. Lokalizacja. Dolnośląskie
 6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice zbierają nektar i pyłek – głównie z kwiatów z rodziny jasnotowatych i ciborowatych
 7. Podobne. Inne, zwykle przeciętnie większe porobnice różniące się min. ubarwieniem nadustka; zwłaszcza samice trudno zidentyfikować na fotografiach terenowych
 8. Uwagi. Do pasożytów gniazdowych zaliczają się Coelioxys rufescens i Thyreus orbatus
 9. Uwagi 2. Autorka obserwacji – Meadowlark
 10. Uwagi 3. Identyfikacja Darecki
 11. Uwagi 4. Gatunek chroniony
 12. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply