Biastes brevicornis – Podsobka wrzałkówka

Apidae – Pszczołowate
Twarz o obu płci czarna. Głowa i tułów czarne, stosunkowo głęboko punktowane. Odwłok samicy czerwony, odwłok samca czarny; brak jasnych plam na bokach tergitów. Tylne golenie samicy czerwone, samca czarne. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle dwie komórki kubitalne Cu.

Łuków 04.07.2022 ♀ Fot. Przemek Laskowski

Łuków 07.07.2022 ♀ Fot. Przemek Laskowski

Biastes

Łuków 20.06.2019 ♂ Fot. Przemysław Laskowski

Biastes male

Łuków 20.06.2019 ♂ Fot. Przemysław Laskowski

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka DD
  2. Biotop. Ciepłe, suche tereny otwarte z niska roślinnością – chętnie murawy kserotermiczne; także kwietne łąki, przydroża, ugory, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi Systropha planidens i Systropha curvicornis – larwy pożerają zapasy zgromadzone w norce gospodarza; nie wiem, czy w sposób czynny zabijają larwy gatunku żywicielskiego
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa gatunki z rodzaju (obie DD) – podsobka wigorczykówka Biastes emarginatus (u obu płci plamy z jasnych włoskach na bokach tergitów) i podsobka smukliczka Biastes truncatus (samica ma plamki ze srebrzystych włosków; na tergicie 4-ym cztery takie plamki, samiec różni się barwnymi tylnymi krawędziami niektórych tergitów – o obu płci punktowanie głowy i tułowia jest płytsze)
  8. Uwagi. Identyfikacja Darecki
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Przemek Laskowski
  10. Więcej o gatunku

Łuków 04.07.2022 ♀ przy gnieździe Fot. Przemek Laskowski

Łuków 05.07.2022 ♀ przy gnieździe Fot. Przemek Laskowski

Łuków 05.07.2022 ♀ przy gnieździe Fot. Przemek Laskowski

Łuków 04.07.2022 ♀ – po prawej Systropha curvicornis Fot. Przemek Laskowski

Łuków 07.07.2022 ♀ Fot. Przemek Laskowski

Łuków 29.06.2022 ♂ Fot. Przemek Laskowski


avidal

Leave a Reply