Biastes brevicornis – Podsobka wrzałkówka

Apidae – Pszczołowate
Twarz o obu płci czarna. Głowa i tułów czarne, stosunkowo głęboko punktowane. Odwłok samicy czerwony, odwłok samca czarny; brak jasnych plam na bokach tergitów. Tylne golenie samicy czerwone, samca czarne. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle dwie komórki kubitalne Cu.

Biastes

Łuków 20.06.2019 Fot. Przemysław Laskowski

Biastes male

Łuków 20.06.2019 Samiec Fot. Przemysław Laskowski

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka. Czerwona Lista kat. DD
  2. Biotop. Ciepłe, suche tereny otwarte z niska roślinnością – chętnie murawy kserotermiczne; także kwietne łąki, przydroża, ugory, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi Systropha planidens i Systropha curvicornis – larwy pożerają zapasy zgromadzone w norce gospodarza; nie wiem, czy w sposób czynny zabijają larwy gatunku żywicielskiego
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa gatunki z rodzaju ( obie CL kat. DD ) – podsobka wigorczykówka Biastes emarginatus ( u obu płci plamy z jasnych włoskach na bokach tergitów ) i podsobka smukliczka Biastes truncatus ( samica ma plamki ze srebrzystych włosków; na tergicie 4-ym cztery takie plamki, samiec różni się barwnymi tylnymi krawędziami niektórych tergitów – o obu płci punktowanie głowy i tułowia jest płytsze )
  8. Uwagi. Identyfikacja Darecki
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Przemysław Laskowski
  10. Więcej o gatunku

Dodaj komentarz