Bombus sylvarum – Trzmiel rudoszary

Apidae – Pszczołowate
Owłosienie tułowia szare, szarożółte, lub brązowożółte z mniejszym lub większym udziałem czarnych włosków, zwłaszcza w części środkowej. Pierwsze trzy segmenty odwłoka szaro bądź żółtoszaro owłosione; często z czarnymi lub żółtymi krawędziami tergitów. W tylnej części odwłoka wyraźne rudawe owłosienie, przynajmniej na ostatnim tergicie.

SONY DSC

Łęgi Słubickie 16.08.2016 Fot. Marek Adamski

B.sylvarum

Łęgi Słubickie 16.08.2016 Fot. Marek Adamski

Bom.sylvarum

Łęgi Słubickie 06.09.2016 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Wciąż jeszcze pospolity, choć jego liczebność wykazuje wyraźna tendencję spadkową
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, parki, ogrody, łąki, ugory, wrzosowiska, wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Królowe 15-18 mm. Robotnice 9-15 mm. Samce 11-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw robotnice gromadzą zapasy pyłku i nektaru. Gniazda napowierzchniowe lub podziemne, chętnie w opuszczonych norkach gryzoni; w jednym gnieździe zwykle przebywa do 100 robotnic
  7. Podobne. Ogólnie podobny do innych trzmieli, ale po analizie ubarwienia dość łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Znanym kleptopasożytem gniazdowym jest Bombus rupestris
  9. Uwagi 2. Autorem lubuskich obserwacji jest Marek Adamski
  10. Uwagi 3. Gatunek prawnie chroniony
B.sylvarum

Las wiączyński 08.07.2018

Bomb.sylvarum

Las wiączyński 08.07.2018

Bom.sylvarum

Las wiączyński 08.07.2018


WZORY BARWNE ( wg Trzmielowate Polski  – T.PawlikowskiK.Pawlikowski ). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego

Leave a Reply