Nomada bifasciata – Koczownica wierzbowo-pięciornikowa

Apidae – Pszczołowate
Twarz, nadustek, warga górna i żuwaczki u samicy pomarańczowe, u samca żółte. Wierzch głowy i tułowia czarne. Guzy barkowe i tegule żółte do czerwonożółtych. Na scutellum duża, pojedyncza, żółta plama. Pierwszy tergit z szeroką czerwoną przepaską, szerszą u samicy. Żółta przepaska na tergicie 2 u samicy wyraźnie zwęża się do środka i często jest przerwana. Przepaski na końcowych tergitach nierozerwane. Spód odwłoka samicy w całości czerwony. Czułki u obu płci czerwonopomarańczowe.

Nom.bifasciata

Lubin 19.05.2019 ♀ Fot. Meadowlark

N bifasciata

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

N.bifasciata

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy pokryte niską roślinnością, ogrody, parki
  3. Wymiary. Samica 9-12 mm. Samiec 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec; jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm.  Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami Andrena gravida
  7. Podobne. Przede wszystkim bardziej pospolita Nomada fucata – samice różnią się żółtymi sternitami wierzchołkowymi, a samce wyraźnie dwubarwnymi, częściowo czarnymi czułkami. Czułki u Nomada rufipes są zaczernione w części wierzchołkowej. Kilka innych koczownic różni się podwójną żółtą plamą na scutellum (np. Nomada flavopicta)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply