Nomada leucophthalma – Koczownica ciemnowłosa

Apidae – Pszczołowate
Należy do grupy gatunkowej Nomada alboguttata. Wierzch tułowia z czerwonymi, poziomymi smugami, które jednak u wielu osobników – zwłaszcza u samców – zanikają. Scutellum z dwoma stykającymi się, lub bardzo do siebie zbliżonymi czerwonymi plamami – plamy te regularnie bywają niewyraźne. Nasada odwłoka czerwona. Krawędzie tergitów czarne. Na drugim odwłoku duże, trójkątne, żółte plamy. Mniejsze żółte plamy na 3 tergicie. Na tergitach 4 i 5 zwykle żółte przepaski.; przepaska na T4 może być rozerwana na dwie plamy.

Las wiączyński 21.05.2021

Las wiączyński 21.05.2021

Małopolska 13.04.2014 Fot. Rafał Celadyn

Małopolska 13.04.2014 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wrzosowiska, torfowiska, wydmy śródleśne, piaskownie, leśne drogi oraz otwarte tereny piaszczyste; także kwietne łąki i polany na których zdobywa pokarm
  3. Wymiary. Samica 8-12 mm. Samiec 8-11 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi Andrena apicata i Andrena clarkella
  7. Podobne. Między innymi dzięki czarnym krawędziom tergitów i dużym, trójkątnym plamom na T2 nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z 2021 roku – Darecki

avidal

Leave a Reply