Bethylidae – Płaszczykowate

Spokrewniona ze złotolitkowatymi, liczna, ale mało poznana rodzina małych i średniej wielkości żądłówek o ciele nieco spłaszczonym i barwach od brunatnej po czarną. Większość uskrzydlona, chociaż nierzadko występują też formy bezskrzydłe, szczególnie u samic. Ciekawe ze względu na traktowanie potencjalnego gospodarza/ofiary (poza nielicznymi wyjątkami są to larwy chrząszczy i motyli). Wykazują jednocześnie cechy właściwe „samotnym osom” i parazytoidom. Przed złożeniem jaja na ciele larwy, samice żądlą ją i sparaliżowaną wloką w ustronne miejsce gdzie zachodzi owipozycja i rozwój potomstwa. U niektórych gatunków samice przed złożeniem jaja „macerują” larwę. W Polsce prawdopodobnie kilkadziesiąt gatunków.

Laelius pedatus


Marek W.Kozłowski

3 thoughts on “Bethylidae – Płaszczykowate

  1. Przeczytałem przy Laelius pedatus, że to „kształtna żądłówka”. Co to znaczy? Unikałbym też określenia, że to najpospolitszy gatunek w rodzaju. W mojej kolekcji „najpospolitszy” (= najwięcej okazów) jest akurat Laelius femoralis

  2. Autorem opisu jest profesor Kozłowski i pewnie miał określone powody, aby w ten sposób go zredagować. Zapewne zauważy komentarz i odpowie w swoim imieniu.

Leave a Reply