Phanerotoma spp.

Braconidae – Męczelkowate
Ciało zwykle pomarańczowobrązowe; u niektórych gatunków szczyt głowy, tułów i odwłok są częściowo czarne. Oczy nagie. Przyoczka dobrze widoczne, zgrupowane bardzo blisko siebie. Czułki 23-członowe u obu płci, tylko u gatunków wschodniopalearktycznych z plemienia Potanini członów jest 25-27. Skrzydła przezroczyste z ciemną, wyraźną pterostigmą i ciemnymi żyłkami. W przednim skrzydle brak żyłki 2-R1, a pierwsza komórka submarginalna zamknięta – cechy diagnostyczne rodzaju. Poszczególne gatunki bardzo trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych – z Europy wykazano 25 gatunków; nie wiadomo, ile  z nich występuje w Polsce.

Łódź – BRUS 22.06.2019

Łódź – Dolina Olechówki 16.07.2021

Łódź – Dolina Olechówki 16.07.2021

  1. Liczebność. Zapewne przynajmniej niektóre gatunki liczne i pospolite
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 2.6-4.9 mm, w zależności od gatunku
  4. Aktywność. Wiosna – wczesna jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są koinobiontami stadiów preimaginalnych drobnych motyli, głównie z rodziny Pyralidae,  a także Coleophoridae, Oecophoridae, Tortricidae (zwłaszcza Olethreutinae) i Gelechiidae. Samica wyszukuje jaja gatunku żywicielskiego przy użyciu wrażliwych wierzchołków czułków, a po jego odnalezieniu wsuwa w nie pokładełko. W  jednym jaju, a potem larwie gatunku żywicielskiego rozwija się tylko jedna larwa pasożyta. Zabija ona larwę gospodarza, kiedy znajduje się ostatnim czwartym stadium rozwoju; znacznie rzadziej już pod koniec 3-ego stadium
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Phanerotomella (24-60 członów czułków, odmienne użyłkowanie skrzydeł – w tym otwarta pierwsza komórka submarginalna)
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z 2019 r. Fons Verheyde
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply