Ectemnius cavifrons – Belnik bzygowiec

Crabronidae – Grzebaczowate
Głowa czarna. Przyoczka układają się w trójkąt równoboczny, a dystans dzielący tylne przyoczka od krawędzi oka jest większy, niż odległość między nimi. Przedtułowie z dwoma żółtymi przepaskami. Scutellum u samicy zwykle z żółtą częścią nasadową, rzadziej całkowicie czarne, scutellum u samca zwykle całkowicie czarne. Żółte przepaski odwłokowe rozdzielone po środku (jak u prezentowanego osobnika), lub nierozerwane. Zakończenie odwłoka u samicy (pygidium) wyraźnie przewężone.Golenie żółte. Stopy u nasady żółte, w części apikalnej przyciemnione. Czułki żółte u nasady, 13-członowe u samicy, 12-członowe u samca.

Las wiączyński 29.07.2015 Samica z widocznym silnie przewężonym pygidium

Las wiączyński 29.07.2015 ♀ z widocznym silnie przewężonym pygidium

Las wiączyński 29.07.2015

Las wiączyński 29.07.2015 ♀

Las wiączyński 29.07.2015

Las wiączyński 29.07.2015 ♀

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, aleje, zadrzewienia, łąki, polany, zręby; chętnie tereny z dużą ilością martwego drewna
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 11-16,5 mm, samca 8-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samice łowią muchówki, często z rodziny Syrphidae – jedna larwa potrzebuje od 6 do 12 much. Gniazda zakładają w częściowo lub całkowicie martwym drewnie. Składa się ono z kilku do kilkunastu komórek, zwykle nie więcej niż 14
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Ectemnius ruficornis, który różni się min. złotawym, lub srebrzystym owłosieniem nadustka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply