Gorytes quadrifasciatus – Niestylak wąskopasek

Crabronidae – Grzebaczowate
Tułów czarny, pas barkowy z żółtą linią. Guzy barkowe czarne. Nadustek samicy całkowicie lub niemal całkowicie czarny. Nadustek samca zwykle z dwiema żółtymi plamami o zmiennej wielkości. Scutellum samicy z żółtym paskiem, scutellum samca jednolicie czarne. Żółte przepaski odwłokowe stosunkowo wąskie, zwłaszcza u samca; pierwsza przepaska odwłokowa nieprzerwana.

Chociszewo 06.08.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 06.08.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 06.08.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, ugory, murawy, wydmy śródleśne i inne piaszczyste tereny otwarte. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się sparaliżowanymi pluskwiakami z rodziny Aphrophoridae – samice najczęściej łowią pieniki z rodzaju Philaenus
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Argogorytes pierwsza przepaska odwłokowa jest przerwana. Przede wszystkim jednak inne gatunki z rodzaju. Najbardziej podobny Gorytes laticinctus ma żółty nadustek (samica) i szersze przepaski odwłokowe (samiec). Inne gatunki można odróżnić m.in. po żółtych guzach barkowych
  8. Uwagi. Do pasożytów gniazdowych wliczają się Nysson trimaculatus i Nysson spinosus
  9. Uwagi 2. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  10. Więcej o gatunku

Rodzaj Gorytes - Niestylak


avidal

Leave a Reply