Oxybelus argentatus – Otrętwiacz srebrnawy

Crabronidae – Grzebaczowate
Znany też jako otrętwiacz czerwonoszczęki. Jeden z 13 krajowych gatunków otrętwiaczy i jednocześnie największy z nich. Duża zatarczka z przodu żółta. Kolec pozaplecza (mukron) ostry, długi i czarny. Na odwłoku żółte przerywane przepaski. Środkowe i tylne golenie oraz uda żółto-czerwone. Żuwaczki czerwono-żółte.

O argentatus

Łaznów 19.06.2017

O.argentatus

Łaznów 19.06.2017

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

  1. Status. Pospolity i miejscami liczny. Występuje w całym kraju VU
  2. Siedlisko. Piaszczyste otwarte tereny z rzadka porośnięte roślinnością, często w towarzystwie innych grzebaczy
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują na sparaliżowanych dziewierkach Therevidae i tylko okazjonalnie na innych muchówkach. Upolowane dziewierki transportuje drogą powietrzną, zawieszone na żądle. A ponieważ ofiara przeważnie przewyższa go rozmiarami i masą, zdarza mu się odpoczywać w drodze do norki
  7. Podobne. Pozostałe otrętwiacze, zwłaszcza bliźniaczo podobny, nie wykazany z Polski  otrętwiacz marszczobok Oxybelus  mucronatus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
O.argentatus

Łódzki Ogród Botaniczny 10.06.2018 ♀ z upolowana dziewierką

Widzew 22.06.2011 Obok norka Taszczyna Philanthus triangulum

Łódź – Widzew 22.06.2011 Obok norka taszczyna Philanthus triangulum

Widzew 22.06.2011 Sąsiad taszczyn

Łódź – Widzew 22.06.2011 Sąsiad taszczyn

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 08.07.2011 Przed wejściem do norki

Łódź – Widzew 08.07.2011 U wylotu norki

Widzew 08.07.2011

Łódź – Widzew 08.07.2011

Widzew 22.06.2011 Samica podczas kopania norki

Łódź – Widzew 22.06.2011 Samica podczas kopania norki


Rodzaj Oxybelus - Otrętwiacz


avidal

Leave a Reply