Oxybelus argentatus – Otrętwiacz srebrnawy

Crabronidae – Grzebaczowate
Znany też jako otrętwiacz czerwonoszczęki. Jeden z 13 krajowych gatunków otrętwiaczy i jednocześnie największy z nich. Duża zatarczka z przodu żółta. Kolec pozaplecza (mukron) ostry, długi i czarny. Na odwłoku żółte przerywane przepaski. Środkowe i tylne golenie oraz uda żółtoczerwone. Żuwaczki czerwonożółte.

O argentatus

Łaznów 19.06.2017

O.argentatus

Łaznów 19.06.2017

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

Łódź Rogowska 18.07.2013

  1. Liczebność. Pospolity VU
  2. Biotop. Piaszczyste otwarte tereny z rzadka porośnięte roślinnością, często w towarzystwie innych grzebaczy
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują na sparaliżowanych dziewierkach Therevidae i tylko okazjonalnie na innych muchówkach. Upolowane dziewierki transportuje drogą powietrzną, zawieszone na żądle. A ponieważ ofiara przeważnie przewyższa go rozmiarami i masą, zdarza mu się odpoczywać w drodze do norki
  7. Podobne. Pozostałe otrętwiacze, zwłaszcza bliźniaczo podobny, nie wykazany z Polski  otrętwiacz marszczobok Oxybelus  mucronatus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
O.argentatus

Łódzki Ogród Botaniczny 10.06.2018 ♀ z upolowana dziewierką

Widzew 22.06.2011 Obok norka Taszczyna Philanthus triangulum

Łódź – Widzew 22.06.2011 Obok norka taszczyna Philanthus triangulum

Widzew 22.06.2011 Sąsiad taszczyn

Łódź – Widzew 22.06.2011 Sąsiad taszczyn

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 22.06.2011

Łódź – Widzew 22.06.2011

Widzew 08.07.2011 Przed wejściem do norki

Łódź – Widzew 08.07.2011 U wylotu norki

Widzew 08.07.2011

Łódź – Widzew 08.07.2011

Widzew 22.06.2011 Samica podczas kopania norki

Łódź – Widzew 22.06.2011 Samica podczas kopania norki


Rodzaj Oxybelus - Otrętwiacz


avidal

Leave a Reply