Diapriidae

Małe i bardzo małe ( 1-4 mm ) błonkówki o zwykle brązowym, lub czarnym, lśniącym ciele. Czułki osadzone na wypukłości twarzowej ( cecha diagnostyczna rodziny, nie dotyczy podrodziny Ismarinae ). Nasadowy człon czułków wydłużony, co najmniej dwukrotnie tak długi, jak szeroki. Czułki składają się z 11-15 segmentów. Skrzydła pozbawione pterostigmy, ze zredukowanym użyłkowaniem; niektóre gatunki bezskrzydłe.
Larwy są parazytoidami larw i/lub poczwarek rozmaitych muchówek, rzadziej chrząszczy ( wymienia się kusakowate Staphylinidae ); niektóre gatunki porażają mrówki ( min. z rodzajów Trichopria i Solenopsia ).
W Polsce zanotowano występowanie około 120 gatunków, ale z pewnością wiele wciąż czeka na odnalezienie – zapewne co najmniej drugie tyle.
Do rodziny Diapriidae wlicza się 4 podrodziny:

  • Diapriinae ( stosunek liczby członów czułków samica:samiec wynosi 13:13, lub 12 – ewentualnie 11 ):14 )
  • Belytinae ( 15:14 )
  • Ambositrinae ( 15:14 )
  • Ismarinae ( 15:14 )

Dodaj komentarz