Diapriidae

Małe i bardzo małe (1-4 mm) błonkówki o zwykle brązowym, lub czarnym, lśniącym ciele. Czułki osadzone na wypukłości twarzowej (cecha diagnostyczna rodziny, nie dotyczy podrodziny Ismarinae). Nasadowy człon czułków wydłużony, co najmniej dwukrotnie tak długi, jak szeroki. Czułki składają się z 11-15 segmentów. Skrzydła pozbawione pterostigmy, ze zredukowanym użyłkowaniem; niektóre gatunki bezskrzydłe.
Larwy są parazytoidami larw i/lub poczwarek rozmaitych muchówek, rzadziej chrząszczy (wymienia się kusakowate Staphylinidae); niektóre gatunki porażają mrówki (m.in. z rodzajów Trichopria i Solenopsia).
W Polsce zanotowano występowanie około 120 gatunków, ale z pewnością wiele wciąż czeka na odnalezienie – zapewne co najmniej drugie tyle.
Do rodziny Diapriidae wlicza się 4 podrodziny:

  • Diapriinae (stosunek liczby członów czułków samica:samiec wynosi 13:13, lub 12 – ewentualnie 11:14)
  • Belytinae (15:14)
  • Ambositrinae (15:14)
  • Ismarinae (15:14)

Leave a Reply