Eucharitidae – Ścieskowate

Charakterystycznie zbudowane, niewielkie błonkówki należące do nadrodziny Chalcidoidea. Ciało smukłe, zwykle z metalicznym połyskiem, o masywnym tułowiu i uderzająco rozdętym w tylnej części odwłoku. Przedplecze bardzo małe i słabo widoczne, skryte za głową. Scutellum duże i wypukłe. Larwy są parazytoidami larw i poczwarek mrówek.
W Polsce tylko jeden gatunek

Eucharis adscendens


Zobacz też:
Eucharis shestakovi

Leave a Reply