Eucharis adscendens

Eucharitidae – Ścieskowate
Ciało bardzo charakterystycznie ukształtowane, metalicznie zielone, miedziste bądź niebiesko-fioletowe; wierzchołek odwłoka niekiedy czerwono-pomarańczowy. Tułów lśniący, wyniesiony (wysklepiony), masywny; przedplecze schowane z tyłu głowy, bardzo słabo dostrzegalne. Na wierzchniej stronie tułowia wyraźne, rozwidlające się wyżłobienie zachodzące aż na scutellum. Scutellum bardzo duże i silnie wypukłe. Odwłok z cienkim stylikiem, w tylnej części mocno zgrubiały i rozdęty. Nogi w znacznej mierze żółte. Czułki jednolicie ciemne. Skrzydła przezroczyste.

E adscendens

Suwałki 29.06.2015 ♀ na goryszu pagórkowym Peucedanum oreoselinum Fot. Antoni W.Wysowski

E.adscendens.

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski

E.adscendens

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski

Eu adscendens

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski

  1. Status. Rzadko obserwowana i zapewne nieliczna. Pierwsze stwierdzenie miało miejsce w Warszawie w 1981 roku, choć niepublikowane obserwacje zdarzały się już wcześniej. W latach 70-tych łowiona na Suwalszczyźnie.
  2. Siedlisko. Głównie murawy kserotermiczne , murawy psammofilne i nasłonecznione skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy są parazytoidami zewnętrznymi poczwarek mrówek (tylko sporadycznie pożerane są larwy przed przepoczwarczeniem) – jak dotąd udało się ustalić następujące gatunki żywicielskie – Formica rufa, Formica glauca, Formica cinerea i Messor barbarus
  7. Podobne. Dzięki głębokiemu wyżłobieniu na śródpleczu i scutellum łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Samica składa jaja nie bezpośrednio do mrowiska, lecz na roślinie – często wybiera baldachy. Larwy pierwszego stadium znane pod nazwą planidia samodzielnie wyszukują gniazdo, do którego przenikają wraz z powracającymi mrówkami. Mrówki nie przejawiają żadnych oznak agresji – wręcz przeciwnie, chronią larwy bleskotki, a nawet pomagają wypoczwarczonym imagines wydostać się z gniazda
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Antoni W.Wysowski
  10. Uwagi 3. Identyfikacja Paweł Jałoszyński
Eucharis.

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski

Eu.adscendens

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski

Eucharis

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski

Euch.adscendens

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski

Euch adscendens

Suwałki 29.06.2015 ♀ Fot. Antoni W.Wysowski


avidal

Leave a Reply