Eulophidae – Wiechońkowate

Samce wiecheńkowatych mają często „wiechowato” rozbudowane czułki; tu ♂ Elasmus sp. na koszyczku gąsienicy z rodziny Psychidae, w której prawdopodobnie się rozwinął. Konstancin-Jeziorna – czerwiec 2019 Fot. Marek W. Kozłowski

Liczna  w gatunki rodzina małych i bardzo małych bleskotek. Larwy są parazytoidami szerokiego spektrum owadów. Z Polski wykazano niemal 300 gatunków (stan na 2019 rok) i z pewnością wciąż występują w naszym kraju nie odnaleziona jak dotąd gatunki.


Zobacz też:
Astichus arithmeticus

4 thoughts on “Eulophidae – Wiechońkowate

Leave a Reply