Eupelmus vesicularis

Eupelmidae 
Ciało smukłe. Wyróżnia się dwie podstawowe formy barwne – jednolicie ciemną, z metalicznym, często miedzianym połyskiem, oraz jaśniejszą, z mniej lub bardziej czerwonopomarańczowym tułowiem i żółtą zwykle nasadą odwłoka. Mesonotum (śródplecze) wklęsłe. Pokładełko z szeroką, żółtą obrączką środkową, w części nasadowej i apikalnej ciemnobrązowe do czarnego. Czułki jednolicie czarne, bądź z żółtopomarańczowym pierwszym członem. Skrzydła samca w pełni wykształcone, skrzydła samicy silnie zredukowane do krótkich kikutów.

Eup.vesicularis

Dania – Esbjerg 06.10.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Zapewne pospolity
  2. Biotop. Plastyczny ekologicznie, zasiedla rozmaite biotopy
  3. Wymiary. Długość ciała poniżej 5 mm; rozmiar ciała zależny min. od gatunku gospodarza
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Dania. W Polsce występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami zewnętrznymi larw wielu różnych gatunków chrząszczy, muchówek, sieciarek, błonkówek, pluskwiaków i motyli;  wykazano około 200 gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Josef Berger

avidal

Leave a Reply