Lasioglossum costulatum – Pseudosmuklik dzwonkowiec

Halictidae – Smuklikowate
Cialo czarne jasno owłosione. Na tergitach przepaski z jasnych włosków – przepaska na 2 tergicie rozerwana, przepaski an tergitach 3 i 4 przewężone po środku. 1 tergit u samicy często z szaroniebieskim połyskiem. Wszystkie stopy czarne, niekiedy z zaczerwienionymi wierzchołkami. Biodra samicy grubo, wzdłużnie żłobione – podstawowa cecha diagnostyczna gatunku.

Lubin 2021 ♀ Fot. Meadowlark

Lubin 2021 ♀ Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Rzadki, lokalny
  2. Biotop. Skraje lasów, śródleśne wydmy, suche tereny otwarte. Gniazduje w glebie
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień (samce od czerwca)
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru; odwiedzają w tym celu kwiaty dzwonków i innych dzwonkowatych (gatunek oligofagiczny)
  7. Podobne. Liczne inne pseudosmukliki o podobnym przebiegu przepasek odwłokowych; identyfikację ułatwia preferencja gatunku do odwiedzania dzwonków
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Bernhard Jacobi i Jacek Wendzonka
  10. Więcej o gatunku

Lubin 2021 ♀ Fot. Meadowlark

Lubin 2021 ♀ Fot. Meadowlark

Lubin 2021 ♀ Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply