Lasioglossum majus – Pseudosmuklik szaroskrzydły

Halictidae – Smuklikowate
Głowa czarna, u samicy ciemnoszaro owłosiona; u samca wyraźnie szersza, niż u samicy. 1 tergit gładki, lśniący, czarny. Żuwaczki samca uderzająco długie. Na przednich krawędziach tergitów przepaski z jasnych włosków; przerwane, lub zwężone po środku (u samicy przepaski przynajmniej na tergitach 2-4, u samca przynajmniej na tergitach 2-3). Uda wszystkich nóg zawsze czarne. W przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu.

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

 1. Liczebność. Rzadki
 2. Biotop. Skraje lasów, śródleśne wydmy, suche tereny otwarte. Gatunek kserofilny. Gniazduje samotnie, ale często blisko siebie; zdarza się, że gniazda sąsiadujących samic łączą się ze sobą podziemnymi korytarzami
 3. Wymiary. Samica 10-12 mm. Samiec 9-11 mm
 4. Aktywność. Kwiecień – sierpień (samce od lipca)
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru
 7. Podobne. Inne duże pseudosmukliki, zwłaszcza samiec Lasioglossum zonulum (równie szeroka głowa i długie żuwaczki) i samica Lasioglossum leucozonium
 8. Uwagi. Jednym z pasożytów gniazdowych jest Paramyrmosa brunnipes
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
 10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal
Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 26.08.2016

Las wiączyński 26.08.2016


avidal

2 thoughts on “Lasioglossum majus – Pseudosmuklik szaroskrzydły

 1. Na tych fotkach jest samiec, a z samców z tego rodzaju najbardziej podobny jest zonulum, bo też ma szeroką głowę(szerszą niż samica) i długie żuwaczki, ale jest od samca majus trochę mniejszy.

Leave a Reply to Darecki Cancel reply