Lasioglossum xanthopus – Pseudosmuklik farbownikowiec

Halictidae – Smuklikowate
Głowa czarna. Tułów czarny, u samicy pokryty rudopomarańczowymi, a u samca białymi włoskami. Na tergitach 2-4 nieprzerwane, co najwyżej zwężone po środku przepaski z jasnych włosków. Tylne golenie i stopy rdzawożółte. Środkowe golenie czarne.

Lubuskie 15.10.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 15.10.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Otwarte, ciepłe tereny; chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Samica 11-12 mm. Samiec 10-11.5 mm
  4. Aktywność. Samice od marca do listopada. Samce od sierpnia do października; sporadycznie samce również zimują i wznawiają aktywność wiosną
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Gniazduje gromadnie, lub pojedynczo
  7. Podobne. Inne pseudosmukliki, zwłaszcza Lasioglossum sexnotatum
  8. Uwagi. Kleptopasożytem gniazdowym jest Sphecodes spinulosus
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jacek Wendzonka
  10. Uwagi 3. Autorem obserwacji jest Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply