Lasioglossum xanthopus – Pseudosmuklik farbownikowiec

Halictidae – Smuklikowate
Głowa czarna. Tułów czarny, u samicy pokryty rudopomarańczowymi, a u samca białymi włoskami. Na tergitach 2-4 nieprzerwane, co najwyżej zwężone po środku przepaski z jasnych włosków. Tylne golenie i stopy rdzawożółte. Środkowe golenie czarne.

Lubuskie 15.10.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 15.10.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Otwarte, ciepłe tereny; chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Samica 11-12 mm. Samiec 10-11.5 mm
  4. Aktywność. Samice od marca do listopada. Samce od sierpnia do października; sporadycznie samce również zimują i wznawiają aktywność wiosną
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Gniazduje gromadnie, lub pojedynczo
  7. Podobne. Inne pseudosmukliki, zwłaszcza Lasioglossum sexnotatum
  8. Uwagi. Kleptopasożytem gniazdowym jest Sphecodes spinulosus
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jacek Wendzonka
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply