Ibaliidae – Zgniotowate

Niewielka rodzina w chodząca w skład nadrodziny Cynipoidea. Charakterystyczne cechy morfologiczne to min: szerokie policzki, poprzeczny garb w przedniej części przedplecza i silnie, bocznie spłaszczony odwłok. Larwy są parazytoidami larw Siricidae – podrodzaj Ibalia poraża gatunki z rodzajów Sirex, Urocerus i Xeris; podrodzaj Tremibalia poraża larwy żaług z rodzaju Tremex.

W Europie występują 4 gatunki z rodziny. W Polsce zapewne również, choć Ibalia rufipes jak dotąd nie został z naszego kraju wykazany.

  1. Ibalia subgenus (podrodzaj) ibalia
  • Ibalia leucospoides
  • Ibalia rufipes
  • Ibalia drewseni (wg niektórych źródeł w randze podgatunku I.rufipes drewseni)
  1. Ibalia subgenus tremibalia
  • Ibalia jakowlewi

Zobacz też:
Ibalia drewseni u Mateusza Sowińskiego

Leave a Reply