Alomya sp. – Dżgacz

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Jeden z dwóch występujących w Polsce bardzo podobnych gatunków z podrodziny Alomyinae: A.debellator / A.semiflava . Charakterystyczny kształt głowy. Tułów smoliście czarny. Odwłok czerwony, lub pomarańczowy z czarnymi kilkoma ostatnimi tergitami. Czułki czarne u samców, krótsze i pomarańczowo-czarne u samic.

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013 ♂

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Lasy, zwłaszcza ich skraje. Rzadziej łąki i inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 10-18 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Fotografię wykonałem w Bieszczadach, ale rodzaj Alomya w rozproszeniu występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy zjadają od wewnątrz gąsienice niektórych gatunków motyli z rodziny Hepialidae a może i innych rodzin
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gąsieniczniki

Leave a Reply