Barichneumon derogator

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna; wewnętrzne krawędzie oczu jasno podkreślone. Twarz i nadustek samicy czarne. Twarz i nadustek samca żółte bądź białe. Scutum czarne, u samca z długimi, jasnymi pasami barkowymi dochodzącymi do nasady skrzydeł. Scutellum samicy czarne, scutellum samca z białą plamą. Odwłok samicy dwubarwny, czerwono-czarny z białą lub żółtą plamą wierzchołkową. Odwłok samca czarny. Pokładełko bardzo krótkie, niedostrzegalne na fotografiach terenowych. Nogi częściowo czerwono-brązowe. Czułki samicy z białą obrączką środkową; czułki samca jednolicie ciemne.

Francja – Cassel 26.10.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 26.10.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Maj – październik. Zimują samice
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami
  7. Podobne. Liczne inne gąsieniczniki – identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 26.10.2022 Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply