Diphyus quadripunctorius – Harcun adonis

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa i tułów czarne. Scutellum żółte. Odwłok samicy czarny z dwiema parami białych, lub bladożółtych plam (na tergitach 2 i 3). Odwłok samca żółtoczarny, bez plam. Czułki samicy z jasnymi obrączkami, czułki samca jednolicie czarne.

Łódzki Ogród Botaniczny 19.04.2018 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 19.04.2018 ♀

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, samice zimują
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli  – niestety nie znalazłem gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Samica charakterystyczna. samca można pomylić z innymi gąsienicznikami o żółtoczarnych odwłokach, zwłaszcza z samcem Amblyteles armatorius, u którego żółte przepaski odwłokowe są nieco bardziej od siebie oddalone, a na propodeum znajdują się dwa skierowane ku tyłowi kolce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Diphyus - Harcun


avidal