Diplazon tetragonus – Pięknisk dzieworodek*

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Twarz i nadustek żółte. Wierzch głowy czarny. Tułów czarny; plamy barkowe i tegule żółte. Scutellum z rozległą, bladożółtą plamą o prostokątnym kształcie. Biodra i uda pomarańczowe. Przednie i środkowe golenie oraz stopy pomarańczowe. Tylne golenie białe z ciemną obrączką nasadową i z ciemnym wierzchołkiem. Tylne stopy ciemnobrązowe. Czułki jednolicie ubarwione, ciemnobrązowe.

Chociszewo 17.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 17.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki. W Polsce i w Europie obserwowano wyłącznie samice – gatunek rozmnaża się partenogenetycznie
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, polany, zarośla. Samce znane z Ameryki Północnej i z Indii
  3. Wymiary. Długość ciała ? Długość przedniego skrzydła do 6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami mszycożernych larw bzygów Syrphidae
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gąsieniczniki – identyfikację ułatwia specyficzne ubarwione tylnych goleni
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Chociszewo 04.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Diplazon - Pięknisk


avidal

Leave a Reply