Latibulus argiolus – Cymonek klecankowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Znany tez jako cymonek wilginnik. Ciało smukłe, czarne z żółtymi akcentami przy krawędziach oczu, na barkach, bocznych płytkach tułowia ( pleurytach ), scutellum, biodrach i krętarzach; żółte także tylne krawędzie tergitów. Nogi i czułki czerwonopomarańczowe. Ubarwienie ciała podobne, jak u gatunków żywicielskich klecanek. Skrzydła przezroczyste; zwierciadełka brak.

Lat.argiolus

Lubin 07.08.2019 Samica Fot. Meadowlark

Latibulus

Lubin 07.08.2019 Fot. Meadowlark

L argiolus

Lubin 07.08.2019 Samica czatująca przy gnieździe Polistes nimpha Fot. Meadowlark

Latibulus.

Lubin 07.08.2019 Spadek przeżywalności larw klecanek w gniazdach nawiedzanych przez Latibulus argiolus jest różna, lecz może osiągać wartość 50% Fot. Meadowlark

L.argiolus

Lubin 07.08.2019 Przeciętnie tylko jedno na trzy wtargnięcia gąsienicznika do gniazda kończy się sukcesem, czyli złożeniem jaj przez samicę Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania. Mimo pospolicie występujących gatunków żywicielskich nieczęsto obserwowany i zapewne nieliczny
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Larwy są pasożytami gniazdowymi klecanek; imagines wyhodowane z gniazd wszystkich trzech krajowych gatunków: Polistes nimpha, Polistes dominula i Polistes biglumis. Nie wykazano, czy larwy zabijają larwy gatunków żywicielskich, czy może raczej prowadzą kleptopasożytniczy tryb życia, korzystając jedynie z zapasów pożywienia zgromadzonego w gnieździe
  7. Podobne. Niektóre inne czarnożółte gąsieniczniki; mimo to nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Meadowlark

Dodaj komentarz