Latibulus argiolus – Cymonek klecankowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Znany tez jako cymonek wilginnik. Ciało smukłe, czarne z żółtymi akcentami przy krawędziach oczu, na barkach, bocznych płytkach tułowia (pleurytach), scutellum, biodrach i krętarzach; żółte także tylne krawędzie tergitów. Nogi i czułki czerwonopomarańczowe. Ubarwienie ciała podobne, jak u gatunków żywicielskich klecanek. Skrzydła przezroczyste; zwierciadełka brak.

Lat.argiolus

Lubin 07.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Latibulus

Lubin 07.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

L argiolus

Lubin 07.08.2019 ♀ czatująca przy gnieździe Polistes nimpha Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania. Mimo pospolicie występujących gatunków żywicielskich nieczęsto obserwowany i zapewne nieliczny
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Larwy są pasożytami gniazdowymi klecanek; imagines wyhodowane z gniazd wszystkich trzech krajowych gatunków: Polistes nimpha, Polistes dominula i Polistes biglumis. Nie wykazano, czy larwy zabijają larwy gatunków żywicielskich, czy może raczej prowadzą kleptopasożytniczy tryb życia, korzystając jedynie z zapasów pożywienia zgromadzonego w gnieździe
  7. Podobne. Niektóre inne czarnożółte gąsieniczniki; mimo to nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
Latibulus.

Lubin 07.08.2019 Spadek przeżywalności larw klecanek w gniazdach nawiedzanych przez Latibulus argiolus jest różna, lecz może osiągać wartość 50% Fot. Meadowlark

L.argiolus

Lubin 07.08.2019 Przeciętnie tylko jedno na trzy wtargnięcia gąsienicznika do gniazda kończy się sukcesem, czyli złożeniem jaj przez samicę Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply