Metopius spp. – Czolce

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ciało czarne, na smukłym odwłoku zwykle występują żółte wąskie przepaski. W apikalnej krawędzi scutellum dwa ząbkowate wyrostki. Zwierciadełko duże i szerokie. Koinobionty wewnętrzne gąsienic, kończące rozwój w poczwarce.

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013

  1. Liczebność. Nie widuję ich często, choć niektóre gatunki uznawane za pospolite
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność Maj -sierpień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w gąsienicach strzygoni Panolis flammea oraz innych sówkowatych
  7. Podobne. Poszczególne gatunki bardzo do siebie podobne. Z 18 krajowych gatunków przynajmniej 8 może być tymi ze zdjęć
Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013

Metopius

Las żeromiński 01.08.2015


avidal

Leave a Reply