Metopius spp. – Czolce

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ciało czarne, na smukłym odwłoku zwykle występują żółte wąskie przepaski. W apikalnej krawędzi scutellum dwa ząbkowate wyrostki. Zwierciadełko duże i szerokie. Koinobionty wewnętrzne gąsienic, kończące rozwój w poczwarce.

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011

Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013

  1. Liczebność. Nie widuję ich często, choć niektóre gatunki uznawane za pospolite
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność Maj -sierpień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w gąsienicach strzygoni Panolis flammea oraz innych sówkowatych
  7. Podobne. Poszczególne gatunki bardzo do siebie podobne. Z 18 krajowych gatunków przynajmniej 8 może być tymi ze zdjęć
Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013

Metopius

Las żeromiński 01.08.2015

Leave a Reply