Metopius spp. – Czolce

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ciało czarne, na smukłym odwłoku zwykle występują żółte wąskie przepaski. W apikalnej krawędzi scutellum dwa ząbkowate wyrostki. Zwierciadełko duże i szerokie.

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Lubinicko 2021 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 2021 Fot. Marek Nowacki

  1. Status. Niektóre gatunki uznawane za pospolite
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność Maj -sierpień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Koinobionty wewnętrzne gąsienic, kończące rozwój w poczwarce. Larwy żerują w gąsienicach strzygoni Panolis flammea oraz innych sówkowatych; rzadziej w gąsienicach motyli z innych rodzin
  7. Podobne. Poszczególne gatunki bardzo do siebie podobne. Z 18 krajowych gatunków przynajmniej 8 może być tymi ze zdjęć
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki avidal
  9. Uwagi 2. Gąsienicę ze zdjęcia poniżej oznaczyła Aneta Itczak

Łódź – BRUS 04.09.2021 ♀ przymierzająca się do porażenia gąsienicy Ectropis crepuscularia

Łódź – BRUS 04.09.2021

Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013

Metopius

Las żeromiński 01.08.2015


avidal

Leave a Reply