Syspasis scutellator – Sysun nalotnik

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna poza jasna twarzą i jasno podkreślonymi wewnętrznymi krawędziami oczu. Tułów czarny; u samca boki scutum z jasnymi smugami. Scutellum u obu płci czarne z żółtymi plamkami bocznymi. Odwłok czarny; pokładełko czarne, bardzo krótkie, lecz dostrzegalne. Krętarze czarne. Uda czerwonopomarańczowe. Golenie ubarwione tak jak uda, niekiedy nieco jaśniejsze; u niektórych osobników tylne golenie z czarnymi wierzchołkami.  Wierzchołki tylnych goleni z ostrogą. Przednie i środkowe stopy czerwonopomarańczowe, tylne stopy ciemne. Skrzydła bez plam; zwierciadełko pięciokątne. Czułki czarne; trzonek zgrubiały. U samicy biała obrączka na środkowych segmentach czułków.

Lubinicko 28.07.2020 ♂ Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 28.07.2020 ♂ Fot. Marek Nowacki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, łąki, ugory, ogrody, tereny ruderalne,
  3. Wymiary. Długość ciała 10-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic szerokiego spektrum motyli dziennych i nocnych
  7. Podobne. Liczne inne gąsieniczniki; zalecana ostrożność przy identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek Nowacki

avidal

Leave a Reply