Thaumatogelis spp.

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Czarnopomarańczowe na ogół gąsieniczniki z podrodziny Cryptinae. Odwłok może być całkowicie pomarańczowy ( jak u Thaumatogelis vulpinus ), naprzemiennie czarnopomarańczowy ( Thaumatogelis sylvicola ), bądź pomarańczowy na styliku, a poza tym czarny, niekiedy z subtelnym, białawym nalotem ( Thaumatogelis neesi,  Thaumatogelis gallicus ) Samce zwykle uskrzydlone, samice na ogół bezskrzydłe; przypominają mrówki. Skrzydła bez zamkniętego zwierciadełka. Pokładełko dobrze widoczne.
W Polsce co najmniej 5 gatunków ( wg Fauna Europaea ), a zapewne więcej.

Gelis species

Łódzki Ogród Botaniczny 08.08.2017 ♀

 1. Liczebność. Trudna do oszacowania, niektóre gatunki przypuszczalnie liczne i pospolite
 2. Biotop. Rozmaite typy środowisk
 3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-7 mm
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
 5. Lokalizacja. Łódzkie – osobnik z ogrodu botanicznego najbardziej przypomina T. gallicus; nie wiem jednak czy ten gatunek był z naszego kraju podawany ( jest u naszych południowych i zachodnich sąsiadów )
 6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami głównie pająków i larw błonkówek, w tym innych gąsieniczników i męczelkowatych Braconidae – zachodzi więc zjawisko nadpasożytnictwa
 7. Podobne. Gatunki z rodzaju Gelis
 8. Uwagi. Gatunki wykazane z Polski wg BioMap i FE
 • Thaumatogelis audax
 • Thaumatogelis femoralis
 • Thaumatogelis neesi
 • Thaumatogelis sylvicola
 • Thaumatogelis vulpinus

Leave a Reply