Virgichneumon dumeticola – Gąsienicznik białobrewy

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Czarny, smukły gąsienicznik z najbogatszej w gatunki podrodziny Ichneumoninae. Oczy u samca jasno obwiedzione. Samica z białym wierzchołkiem odwłoka i krótkim pokładełkiem. Czułki samicy z jasnym pierścieniem na środkowych członach, czułki samca całkowicie czarne.

Widzew 06.08.2011 Samiec

Łódź – Widzew 06.08.2011 Samiec

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

Widzew 06.08.2011

  1. Liczebność. Dość pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy. Także łąki, przytorza, przydroża, polany – gdzie zalatuje  w poszukiwaniu kwiatów
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź i nektar. Larwy są pasożytami wewnętrznymi gąsienic motyli nieznanych mi gatunków
  7. Podobne. Inne gąsieniczniki, ze szczególnym uwzględnieniem pozostałych gatunków z rodzaju Virgichneumon oraz Gareila nivata o słabiej podkreślonych białą kreską wewnętrznych krawędziach oczu ( dotyczy samca ) i jasnej nasadzie goleni. Także niektóre gatunki z rodzaju Ichneumon – w tym I.amphibolus
Las wiączyński 16.09.2012

Las wiączyński 16.09.2012

Las wiączyński 16.09.2012 Samica

Las wiączyński 16.09.2012 Samica

Dodaj komentarz