Megalodontesidae – Szarżnikowate

Masywne, czarne rośliniarki o składającym się z plam i przepasek żółtym, lub białożółtym deseniem na ciele. Preferują ciepłe, bogate w roślinność zielną tereny otwarte, zwłaszcza murawy kserotermiczne. Imagines żerują na kwiatach, larwy na nadziemnych częściach roślin zielnych.
Z Polski wykazano 5 gatunków, a kolejne dwa są przypuszczalnie możliwe do odnalezienia.

Megalodontes spp. - Szarżniki Polana Polichno 10.07.2016

4 thoughts on “Megalodontesidae – Szarżnikowate

  1. Na dzień dzisiejszy, z obszaru Polski mamy wykazanych 5 gatunków szarżników, a dwa kolejne: M. spiraeae (we wschodniej część kraju) i M. flavicornis (raczej w południowo-wschodniej część kraju) są do odszukania.

  2. Krajowe sarżniki to: M. cephalotes (F.), który żyje na okrzynie szerokolistnym, M. plagiocephalus (F.) żyjący głównie na goryszu alzackim, M. panzeri (Klug) żyjący na goryszu sinym, M. fabricii (Leach) żyjący na szałwii omszonej oraz M. thor Taeger (opisany na podstawie okazów m.in. z Polski), który żyje na goryszu pagórkowym.
    J.Borowski

Leave a Reply