Orussidae – Wnikowate

Niewielka, skupiająca na całym świecie (głównie Afryka) nieco ponad 74 gatunki rodzina rośliniarek, których larwy są ektoparazytoidami (!) larw owadów saproksylofagicznych, co stanowi ewenement pośród Symphyta. Ubarwienie zwykle czarne, u niektórych gatunków odwłok lub tułów są czerwone.
W Polsce 2 gatunki z jednego rodzaju.

Orussus abietinus - Wnik świerkowiec

Leave a Reply