Pamphilius inanitus – Niesnuja różana

Pamphilidae – Osnujowate
Głowa szeroka, żółta z rozległą czarną, półksiężycowatą plamą wierzchnią. Scutum czarne z żółtą przepaską łączącą guzy barkowe, które również są żółte. Odwłok dwubarwny – tergity pierwszy oraz dwa ostatnie czarne (przy czym wierzchołek odwłoka z żółtą plamką); pozostałe tergity czarne. Trzonek czułków żółty, kolejne człony ciemniejsze; 3 człon wyraźnie krótszy od członów 4 i 5 łącznie. Nogi całkowicie żółte.

Chociszewo 23.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, zarośla, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Larwy od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy żerują na liściach róż
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – mimo to nietrudna do rozpoznania (u bodaj najbardziej podobnej Pamphilus hortorum głowa jest całkowicie czarna)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply