Cryptocheilus versicolor – Okrążel leśnostepowy

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna z parą drobnych, białych plamek (u samicy przy krawędziach oczu), które u małych samców mogą zanikać. Tułów niemal całkowicie czarny, zwykle z białą plamą na śródpleczu (mesonotum). Scutellum niekiedy z białą plamką w części wierzchołkowej. Odwłok czarny – u samicy z parą jasnych, rozłącznych plam na tergicie 2 i parą jasnych plam na tergicie 4, które łączą się w wąska przepaskę poprzeczna nie dochodzącą do bocznych krawędzi tergitów; czasem para małych, białych plamek pojawia się także na tergicie 3. U samca zwykle dwie pary jasnych plam na tergitach 2 i 3, przy czym plamki na t3 są mniejsze, lub zanikają całkowicie. Ubarwienie nóg zmienne, jednak przednie nogi oraz wszystkie biodra i stopy zazwyczaj jednolicie czarne, a środkowe i tylne uda oraz golenie w znacznej mierze pomarańczowoczerwone. Skrzydła samicy lekko przyciemnione, zwłaszcza przy wierzchołkach. Skrzydła samca przezroczyste.

C.versicolor

Lubuskie 30.07.2019 ♀ z ofiarą Fot. Ryszard Orzechowski

Warszawa – Siekierki 03.09.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 03.09.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. W południowowschodniej Polsce nierzadki, w innych rejonach mniej liczny i rzadko obserwowany, w północnowschodniej części kraju nieodnaleziony. LC
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, łąki, murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, piaszczyste tereny otwarte
  3. Wymiary. Samica 7.5-12.5 mmm, Samiec 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Koniec maja/czerwiec – wrzesień; samce do sierpnia
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź; chętnie odwiedza baldachy. Dla larw samice łowią pająki z rodzin Lycosidae GnaphosidaeMiturgidae (Cheiracanthium). Dla każdej larwy przynosi tylko jednego pająka
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Episyron. Natomiast pozostałe 2 krajowe okrążele różnią się znacząco ubarwieniem ciała – np. czerwonym propodeum (C. fabricii), czy też pomarańczowymi w przedniej części odwłoka tergitami (C. notatus)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2 Identyfikacja osobnika z lubuskiego Jacek Wendzonka

Warszawa – Siekierki 03.09.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


avidal

2 thoughts on “Cryptocheilus versicolor – Okrążel leśnostepowy

Leave a Reply