Episyron albonotatum – Opylec białoplamy

Pompilidae – Nastecznikowate
Ciało ciemne. Na tergitach 2,3 i 5 białe plamy. Plamy na tergicie 4, jeśli występują, to są wyraźnie mniejsze od pozostałych. U samca biała plama także na 7 tergicie. U samicy zwykle wszystkie golenie czerwone. 3 człon czułków 3-4 razy dłuższy niż szerszy. U samca owłosienie głowy za oczami sięga do krawędzi oka. Pierwszy człon stopy (zwany tarsomere 1 lub basitarsus) u obu płci z 3 ostrogami.

Zdrowie 06.08.2012 Samica

Łódź – Zdrowie 06.08.2012 ♀

Wiączyń 26.06.2013

Wiączyń 26.06.2013 ♀

Wiączyń 26.06.2013 Samica

Wiączyń 26.06.2013 ♀

Widzew 08.08.2012

Łódź – Widzew 08.08.2012 ♀

  1. Liczebność. Rozpowszechniony i pospolity, miejscami bardzo liczny
  2. Biotop.  Zarówno suche, jak wilgotne skraje lasów, łąki, parki, przydroża, itp.
  3. Wymiary. Samica 6.5-11.5 mm. Samiec 6-9.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień ze szczytem pojawu w maju w przypadku samców i w środku wakacji w odniesieniu do samic
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar; szczególnie chętnie odwiedzają baldachy i nawłoć. Larwy rozwijają się pożerając sparaliżowane pająki z rodziny Araneidae, głównie z rodzaju Araneus
  7. Podobne. Samice Episyron rufipes mają czarne przednie golenie i brak im białej plamy na 5 tergicie. U samców włoski na głowie nie dochodzą do krawędzi oka. U obu płci basitarusus z 4 ostrogami. Krytycznie rzadki Episyron gallicum różni się brakiem plamy na 2 tergicie i całkowicie czarnymi goleniami. Nieco podobny jest Cryptocheilus versicolor
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Młynek 10.07.2014 - Na niebiesko zaznaczyłem 3 szczecinki na tarsomere 1

Łódź – Młynek 10.07.2014 – ♀ Na niebiesko zaznaczyłem 3 szczecinki na pierwszym członie stopy tarsomere 1

Młynek 10.07.2014

Łódź – Młynek 10.07.2014 ♀

Młynek 10.07.2014

Łódź – Młynek 10.07.2014 ♀

Widzew 08.08.2012

Łódź – Widzew 08.08.2012 ♀

Przedbórz 27.07.2012

Przedbórz 27.07.2012 ♀

Widzew 08.08.2012

Łódź – Widzew 08.08.2012 ♀

Młynek 12.08.2012

Łódź – Młynek 12.08.2012 ♀

Widzew 09.08.2012

Łódź – Widzew 09.08.2012 ♀

Widzew 08.08.2012 Samica

Łódź – Widzew 08.08.2012 ♀

Przedbórz 27.07.2012

Przedbórz 27.07.2012 ♀


avidal

Leave a Reply