Dolerus spp. – Ćwiki

Tenthredinidae – Pilarzowate
Wiele gatunków ćwików jest całkowicie czarnych, z przyciemnionymi skrzydłami o wyraźnym, czarnym użyłkowaniu. Ich rozróżnienie możliwe jest wyłącznie na podstawie analizy genitaliów  – u jednych gatunków samic, u innych samców. Przykładowe gatunki: Dolerus nitens, Dolerus niger, Dolerus aeneus, Dolerus varispinus, Dolerus fumosus.

BRUS 23.03.2012

Łódź – BRUS 23.03.2012

BRUS 23.03.2012

BRUS 23.03.2012

Młynek 04.05.2010

Łódź – Młynek 04.05.2010

Widzew 02.04.2013 Głowa jest żółta od pyłku

Łódź – Widzew 02.04.2013 Głowa jest żółta od pyłku

  1. Status. Spotyka się je regularnie i często
  2. Siedlisko. Łąki, polany, ugory, zarośla, tereny ruderalne; wczesną wiosną – a nawet jeszcze zimą – chętnie wygrzewają się na elewacjach, murkach, płotach
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żerują na trawach
  7. Podobne. Różne inne pilarzowate, np. z rodzajów Phymatocera i Rhadinoceraea
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal

Warszawa 10.06.2022 Larwa nieznanego gatunku Fot. Marek W. Kozłowski

Warszawa 10.06.2022 Porażona przez gąsienicznika z podrodziny Tryphoninae  Fot. Marek W. Kozłowski


Rodzaj Dolerus - Ćwik


avidal

Leave a Reply